PROGNOSE

Prolapsbehandling uten kirurgi

At du har fått påvist prognosen prolaps betyr ikke dermed at du har en alvorlig rygglidelse og at du blir syk lenge. Fortsatt tror mange at alle med prolaps må opereres. Dette er ikke riktig, og de fleste blir bra uten operasjon. Kun 5-10% av prolapspasienter må opereres.

Det er viktig å vite at smertene kommer til å gå i perioder. Visse perioder kan være bra og andre perioder er mindre bra. Er du flink til å følge forholdsreglene (øvelser og behandling ved behov) kommer du til å ha flere bra perioder enn dårlige perioder.

Prolapsbehandling med Kirurgi

Mulighetene for bedring etter en operasjon er gode. Kirurgene har blitt flinkere til å velge ut riktige kandidater for operasjon, og dermed øke sjansen for bedring. Tidligere hadde man mindre strenge krav til operasjon, og dermed også lavere andel pasienter som ble bra. Enkelte pasienter vil alikevel ha noe restsmerte, eller rest av lammelser, avhenging av hvor lenge man har hatt disse nevrologiske symptomene i forkant av operasjonen.

Etter en operasjon gjelder de samme retningslinjer når det gjelder arbeid og belastninger, som ellers. Det gjelder å holde seg i aktivitet, samt generell styrking av muskler viktig for å forebygge tilbakefall og nye prolaps.

Pasienter med langvarige ryggplager som ikke skyldes en skiveutglidning alene, men andre faktorer som f.eks. slitasjeforandringer og skjevheter i ryggen, har mer usikker nytte av operasjon.

Etter en operasjon gjelder de samme retningslinjer når det gjelder arbeid og belastninger, som ellers. Det gjelder å holde seg i aktivitet, samt generell styrking av muskler viktig for å forebygge tilbakefall og nye prolaps.

Tilbake til arbeidslivet

De fleste som var i arbeid da de ble syke, kommer tilbake i arbeid de hadde tidligere.
Enkelte vil ha behov for omskolering/bytte jobb om jobben er veldig fysisk belastende. I slike tilfeller er også en aktiv sykmelding veldig bra. Langvarige sykmeldinger reduserer mulighetene for å komme tilbake i arbeid.