PROLAPS SYMPTOMER

Prolaps kan forårsake store altoverskyggende smerter og i verste fall lammelser. Lær om symptomer.

Et prolaps kommer ofte plutselig uten noe særlig forvarsel. Men enkelte pasienter kan ha følt smerter og stivhet i korsryggen lenge før den akutte forverringen.

Smerter følger ofte bestemte områder ut fra ryggen. Du kan se hvor de forskjellige nervene går her: Dermatomer

Vanlige symptomer ved prolaps:

-Smerter i korsrygg mindre vanlig

-Smerter i korsrygg med smerter ned i lår/legg/fot en side. Mest vanlig forekomst. Smerter ned i foten kan variere ifra en dyp verkende smerte til elektriske støt-lignende smerter.

-Smerter i korsrygg med smerter ned i lår/legg/fot på begge sider (sjelden forekomst)

-Ingen smerter i korsrygg men smerter ned i lår/legg/fot en side (vanlig forekomst)

-Ingen smerter i korsrygg men smerter ned i lår/legg/fot begge sider (sjelden forekomst)

Smerter er den vanligste måten at man selv oppdager at man kan ha prolaps.

Man kan også få andre nevrologiske symptomer fra et prolaps som er mindre plagsomme men like alvorlige:

-Nedsatt hudfølelse/prikking i deler av underkroppen fra bekken og ned i tær.

-Nedsatt muskelstyrke i en eller flere muskler i ben eller bekken. I verste tilfelle lammelser. Man kan for eksempel få problem med å gå på hæl eller tær.

-Hyppige kramper i en eller flere muskler i ben eller bekken.

Nøyaktig hvilke plager du får, og hvor plagene merkes, kommer an på hvilken nerverot som kommer i klem.

Det er uklart i hvilken grad skadene på mellomvirvelskiven i seg selv er skyld i ryggsmerter. Langtfra alle med ryggsmerter har bukning eller prolaps, smertene kan derfor skrive seg både fra skivene, små ledd i ryggsøylen, leddbånd og muskelspenninger.